مدارک مورد نیاز اجاره خودرو و کرایه ماشین

مدارک مورد نیاز برای کرایه خودرو بدون راننده:

 • کارت شناسایی معتبر.
 • گواهینامه رانندگی معتبر با حداقل اعتبار زمانی ۶ ماه.
 • نیاز به مدرکی برای احراز محل کار و یا محل سکونت شخص اجاره کننده.
 • پرداخت کل مبلغ کرایه و ودیعه نقدی (دیپوزیت)
 • ارائه چک بانکی

مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو با راننده

 • کارت شناسایی معتبر
 • پرداخت هزینه اجاره

مدارک مورد نیاز برای توریست ها و یا مسافران خارجی یا هموطنان ساکن در خارج از کشور:

 • اصل پاسپورت و یا اصل ویزا
 • بلیط برگشت
 • مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو با راننده
 • ارائه کارت شناسایی معتبر
 • پرداخت هزینه مطابق با شرایط درخواستی